> next
< backwards

< back to home

calligraphy by yasuko naito 2000

moshi moshi kame yo
kame-san yo
sekai no uchi de
omae hodou
ayumi no noroi
mono wa nai
doshite sonna ni
noroi no ka?